Blogg

I veckan har nationell press gått varm med den fantastiska nyheten att Amazon Web Services väljer Eskilstuna som en av tre lokaliseringar i Stockholmsregionen för en mångmiljardinvestering i datorhallar. Anton Varnäs, VD Tunafastigheter och verksam i Affärsplan Eskilstunas arb... >

Antar du utmaningen?

Med Rekarnegymnasiet som pilot har gymnasieskolan i Eskilstuna initierat projektet Eskilstunautmaningen, med syfte att hjälpa kommunens arbetsgivare att hitta nya medarbetare bland Eskilstunas gymnasieelever. >

Mattias Stjernström tillkännagav under EN17, att han inte bara lämnar sin roll sin VD på Klara Fastigheter. Han lämnar också sin position som sammankallande för arbetsgruppen AttitydEvolution. Mattias har sammanfattat sina tankar kring arbetet och beslutet att gå vidare och lä... >

Affärsplan Eskilstunas projektledare Anna Harryson sammanfattar året som gått och blickar samtidigt framåt. >

Det är rätt häftigt att kunna säga att jag är stolt! Stolt över den förändring som Eskilstuna nu befinner sig i. Stolt över den samproduktion som växer sig allt starkare mellan näringslivets alla aktörer och Eskilstuna kommun. Och stolt över det bubblande engagemang som finns ... >