Affärsplanen presenteras

Affärsplanen arbetades fram under hösten 2016 av företagare i Eskilstuna tillsammans med Eskilstuna kommun. Över 100 representanter från Eskilstuna kommun och företag i Eskilstuna deltog i arbetet. Planen presenterades under Eskilstuna Näringsliv 2017 den 9 februari.

VAD ÄR MÅLET MED AFFÄRSPLAN ESKILSTUNA?

Affärsplanen är en strategisk utvecklingsplan för Eskilstunas näringsliv under en tioårsperiod. Målet är att skapa fler än 7 000 nya jobb till år 2030. Ett delmål är att till år 2022 skapa 300 ungdomsjobb. Det har inom ramen för Affärsplan Eskilstuna tagits fram sju övergripande strategier och inte mindre än 25 konkreta aktiviteter.

Nu ska Affärsplanen ut på remiss till berörda aktörer och tanken är att Affärsplanen sedan ska klubbas vid (be)Stämman 11 maj.

LÄS POPULÄRVERSIONEN AV AFFÄRSPLANEN

På Issuu.com du bläddra i onlineversionen.

Tillsammans gör vi #NäringslivsEvolution!

Påbörja ditt deltagande här

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.