Attitydevolutionsgruppens fjärde möte

Attitydevolutionsgruppen har nu haft sitt sista arbetsmöte där sju olika koncept presenterades. Varje konceptgrupp fick 5 minuter för sin pitch som följdes av diskussion och förtydligande frågor från gruppen. Gruppen tog sedan beslut kring varje koncept om huruvida det upplevdes som värdefullt att jobba vidare med de olika koncepten och en enig Attitydevolutionsgrupp klubbade igenom alla sju koncept.

De olika grupperna kommer nu att finslipa sina koncept ytterligare och planera för hur arbetet med koncepten ska fortskrida under 2017. Gruppen uppmanades också att fundera kring hur uppföljningen av det arbete som kommer att ske skulle kunna se ut. Flera deltagare i Attitydevolutionsgruppen räckte också upp sin hand och anmälde sig till att stärka upp arbetet för flera av koncepten i det fortsatta arbetet. 

Mötet avslutades med en gruppkram med hopp om bättre attityder i världen.

“Har vi inte medmänskligheten har vi inget alls, det är den viktigaste frågan!”

Med vänliga hälsningar/ Jenny och Sasan, Processledare, AttitydEvolution

TA DEL AV VAD DISKUTERATS PÅ ÖVRIGA ARBETSGRUPPSMÖTEN:

* Arbetsgrupperna träffas för första gången
* Arbetsgrupperna träffas för andra gången
* Arbetsgrupperna träffas för tredje gången

Påbörja ditt deltagande här

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.