Stormöte

Den 15 december avslutades året med en gemensam årsavslutning för personer som varit engagerade i arbetet med Affärsplan Eskilstuna under 2016. Under mötet presenterades och diskuterades de aktiviteter som tagits fram och hur innehållet i affärsplanen har tagit form. Det slutgiltiga resultatet presenteras på Eskilstuna Näringsliv 9 februari 2017.

Stormötet ägde rum på Munktell Science Park och cirka 60 personer närvarade. Mötet startade med välkomstdryck, mingel och fotografering för att sedan inledas med en kort film om engagemanget i Affärsplan Eskilstuna. Fotografierna från träffen finns på Facebook.

Mötet modererades av Affärsplan Eskilstunas projektledare Anna Harryson, som fick sällskap på scenen utav representanter från de tre olika arbetsgrupperna AttitydEvolution, Stad & PlatsEvolution och KompetensEvolution. Representanterna fick berätta om de aktiviteter som man valt att gå vidare med i Affärsplanen.

Därefter fick Näringslivsdirektören Mattias Rossköld ta plats på scenen för att prata om Kommunens handlingsplan och hur man kan skapa synergi mellan den och Affärsplan Eskilstuna.

De tre arbetsgruppernas arbete presenterades även i affischformat på väggen där kvällens gäster fick ”skriva under” med sina tum-avtryck. Nu väntar vi med spänning på Eskilstuna Näringsliv 2017 (EN17) då affärsplanen ska presenteras i sin helhet!

PROGRAM 15:00-18:00

* Välkomstdryck, mingel och fotografering
* Affärsplan Eskilstuna – The Story
* Presentation och paneldiskussion med arbetsgrupperna:
– AttitydEvolution
– KompetensEvolution
– Stad-&PlatsEvolution
* Mingelpaus och enklare förtäring
* Hur skapar vi synergi mellan Affärsplan Eskilstuna och Kommunens handlingsplan?
* Feedback & torsdagsmys

Påbörja ditt deltagande här

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.