FAQ

Affärsplan Eskilstuna är vår gemensamma, levande plattform för hur vi vill utveckla Eskilstunas näringsliv under en tioårsperiod. Vi vill hitta nya vägar för att skapa jobb och tillväxt, och möta strukturella utmaningar som riskerar att öka arbetslöshet och utanförskap. En av vår tids största utmaningar är att säkerställa jobben.

Affärsplan Eskilstuna har två fokusområden:
1. Digitalisering och automatisering
2. Organisk tillväxt

En gemensam avsiktsförklaring att stödja och utarbeta Affärsplan Eskilstuna undertecknades 2015 av 17 näringslivsaktörer, Företagarna, Mälardalens högskola, Create Business Incubator AB, ALMI Sörmland/IFS, ALMI Invest, Munktell Science Park, Business Sweden, Robotdalen, Vilstagruppen, Styrelseakademien, Handelskammaren, Marknadsföreningen (MIE), Destination Eskilstuna Näringsliv Ekonomisk Förening (DeNef), Destination Eskilstuna AB, Fabriksföreningen, Eskilstuna kommun. Sedan dess har följande näringslivsaktörer tillkommit: Arbetsförmedlingen och Eskilstuna Innerstad.

Affärsplan Eskilstuna är en gemensam och långsiktig strategisk inriktning som tas fram av Eskilstunas näringsliv och Eskilstuna kommun. Målsättningen är att skapa ett näringslivsklimat som får företag att växa och våra lokala produkter, tjänster och idéer att nå nya marknader samt bidra till att fler Eskilstunaföretag utvecklas till företag i framkant inom sitt område eller nisch.

På kort sikt ska Affärsplan Eskilstuna leda till:

 • Förbättrat företagsklimat
 • Samsyn kring strategiska områden
 • Handlingsplan för strategiska fokusområden

På lång sikt ska Affärsplan Eskilstuna leda till:

 • Ökad tillväxt i näringslivet
 • Fler arbetstillfällen
 • Mer attraktiv stad och landsbygd

Ur ett näringslivsperspektiv finns ett antal områden i Eskilstuna som både är utmaningar och möjligheter. Eskilstuna har idag en hög arbetslöshet och även hög ungdomsarbetslöshet. Flera traditionella branscher viker i antalet anställda medan nya och mer lättrörliga och mer konjunkturkänsliga branscher ökar i anställda. Vårt näringsliv behöver både växa i bredd och finna nya marknader för att klara en allt mer föränderlig omvärld.

Vår utvecklingsvilja är en enorm tillgång i en värld som snabbt förändras. Globaliseringen, digitaliseringen och teknikutvecklingen utmanar och ritar om branscher och affärsmodeller, och förändrar hur vi kommunicerar och interagerar på alla nivåer: från vardag och arbete till hur vi producerar och konsumerar varor, tjänster och idéer. Eskilstuna, och alla företag som verkar här, är en del av den utvecklingen. Vi är en industristad i omvandling. Med våra styrkor inom innovation och miljö, och som en del av tillväxtregionen Stockholm/Mälardalen, har vi stora möjligheter att flytta fram vår position i den pågående förändringen.

Affärsplanen kommer att ägas och drivas av näringslivet och vara synkad med kommunens handlingsplan för näringsliv och arbete.

Affärsplan Eskilstuna drivs idag i projektform och rapporterar till Näringslivskommittén. I Näringslivskommittén finns representanter från olika företagarorganisationer, högskolan den politiska majoriteten och näringslivsenheten.

Eskilstuna, och alla företag som verkar här, är en del av affärsplanen och vår gemensamma förändring. Alla företag, stora som små, kan bidra.

En gemensam plan och ett antal områden att tillsammans fokusera mot ger en stark och positiv gemensam näringslivskultur som ökar Eskilstunas attraktionskraft för människor, företag och kapital. Det gynnar ditt företagande, näringslivet i stort och alla som bor och verkar i Eskilstuna.

Projektets behov av stöd, samordning och administration stöds av Eskilstuna kommun. Deltagare i arbetsgruppen är ej avlönade av projektet. Alla aktörer som skrivit under avsiktsförklaringen arbetar för affärsplanen på ideell basis.

VARFÖR AFFÄRSPLAN ESKILSTUNA?

Affärsplan Eskilstuna är vår gemensamma, levande plattform för hur vi vill utveckla Eskilstunas näringsliv under en tioårsperiod. Vi vill hitta nya vägar för att skapa jobb och tillväxt, och möta strukturella utmaningar som riskerar att öka arbetslöshet och utanförskap. En av vår tids största utmaningar är att säkerställa jobben.

Affärsplan Eskilstuna har två fokusområden:
1. Digitalisering och automatisering
2. Organisk tillväxt

VEM STÅR BAKOM AFFÄRSPLAN ESKILSTUNA?

En gemensam avsiktsförklaring att stödja och utarbeta Affärsplan Eskilstuna undertecknades 2015 av 17 näringslivsaktörer, Företagarna, Mälardalens högskola, Create Business Incubator AB, ALMI Sörmland/IFS, ALMI Invest, Munktell Science Park, Business Sweden, Robotdalen, Vilstagruppen, Styrelseakademien, Handelskammaren, Marknadsföreningen (MIE), Destination Eskilstuna Näringsliv Ekonomisk Förening (DeNef), Destination Eskilstuna AB, Fabriksföreningen, Eskilstuna kommun. Sedan dess har följande näringslivsaktörer tillkommit: Arbetsförmedlingen och Eskilstuna Innerstad.

MÅL MED AFFÄRSPLAN ESKILSTUNA?

Affärsplan Eskilstuna är en gemensam och långsiktig strategisk inriktning som tas fram av Eskilstunas näringsliv och Eskilstuna kommun. Målsättningen är att skapa ett näringslivsklimat som får företag att växa och våra lokala produkter, tjänster och idéer att nå nya marknader samt bidra till att fler Eskilstunaföretag utvecklas till företag i framkant inom sitt område eller nisch.

På kort sikt ska Affärsplan Eskilstuna leda till:

 • Förbättrat företagsklimat
 • Samsyn kring strategiska områden
 • Handlingsplan för strategiska fokusområden

På lång sikt ska Affärsplan Eskilstuna leda till:

 • Ökad tillväxt i näringslivet
 • Fler arbetstillfällen
 • Mer attraktiv stad och landsbygd
VILKA UTMANINGAR HAR ESKILSTUNA?

Ur ett näringslivsperspektiv finns ett antal områden i Eskilstuna som både är utmaningar och möjligheter. Eskilstuna har idag en hög arbetslöshet och även hög ungdomsarbetslöshet. Flera traditionella branscher viker i antalet anställda medan nya och mer lättrörliga och mer konjunkturkänsliga branscher ökar i anställda. Vårt näringsliv behöver både växa i bredd och finna nya marknader för att klara en allt mer föränderlig omvärld.

VILKA STYRKOR HAR ESKILSTUNA?

Vår utvecklingsvilja är en enorm tillgång i en värld som snabbt förändras. Globaliseringen, digitaliseringen och teknikutvecklingen utmanar och ritar om branscher och affärsmodeller, och förändrar hur vi kommunicerar och interagerar på alla nivåer: från vardag och arbete till hur vi producerar och konsumerar varor, tjänster och idéer. Eskilstuna, och alla företag som verkar här, är en del av den utvecklingen. Vi är en industristad i omvandling. Med våra styrkor inom innovation och miljö, och som en del av tillväxtregionen Stockholm/Mälardalen, har vi stora möjligheter att flytta fram vår position i den pågående förändringen.

VEM ANSVARAR FÖR AFFÄRSPLAN ESKILSTUNA?

Affärsplanen kommer att ägas och drivas av näringslivet och vara synkad med kommunens handlingsplan för näringsliv och arbete.

STYRGRUPP?

Affärsplan Eskilstuna drivs idag i projektform och rapporterar till Näringslivskommittén. I Näringslivskommittén finns representanter från olika företagarorganisationer, högskolan den politiska majoriteten och näringslivsenheten.

VEM FÅR PÅVERKA UTFORMNINGEN?

Eskilstuna, och alla företag som verkar här, är en del av affärsplanen och vår gemensamma förändring. Alla företag, stora som små, kan bidra.

VAD VINNER ESKILSTUNA PÅ DET HÄR?

En gemensam plan och ett antal områden att tillsammans fokusera mot ger en stark och positiv gemensam näringslivskultur som ökar Eskilstunas attraktionskraft för människor, företag och kapital. Det gynnar ditt företagande, näringslivet i stort och alla som bor och verkar i Eskilstuna.

VAD KOSTAR DET?

Projektets behov av stöd, samordning och administration stöds av Eskilstuna kommun. Deltagare i arbetsgruppen är ej avlönade av projektet. Alla aktörer som skrivit under avsiktsförklaringen arbetar för affärsplanen på ideell basis.

Påbörja ditt deltagande här

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.