1000 jobb i Eskilstuna kommun

Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 % ska kommunkoncernen årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings- och arbetsmarknadsplatser.

September 2017 var det 891 st arbetsmarknadsplatser tillsatta i kommunen.