Attraktiv stad och landsbygd

Utveckla Sveriges snabbaste plan- & byggprocess. Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen har ansvar för det strategiska miljöarbetet, infrastruktur, bredband, bostadsbyggande och våra verksamhetsfastigheter. Ett bra samarbete med stadsbyggnads-förvaltningen är nödvändigt och det gemensamma åtagandet om att genomföra en effektivare stadsbyggnadsprocess har hög prioritet.

Ett antal workshops har arrangerats under hösten 2017.
Ansvarig Kristina Birath, Miljö och samhällsbyggnadsdirektör Eskilstuna kommun.