Effektivt mentorskap

Effektivt metorskap handlar om att skapa empowerment och engagemang i samhället genom goda förebilder och gott mentorskap. Vi vill på ett konkret sätt initiera ett mentorsprogram för 18 nyanlända ungdomar (9 tjejer och 9 killar) där deltagarna matchas med förebilder från näringslivet och offentlig sektor. Detta program pågår just nu och hålls varje torsdag med olika teman.

Så här ser tidsplanen ut:
Januari 2017 –  juni 2017: Förberedelse- och analysfas
Augusti 2017 – augusti 2019: Genomförandefas
September 2019 – december 2019: Utvärderingsfas

Ett initiativ från 2016.