ERUF – Jakten på plasten

Initiativet Jakten på plasten ämnar kartlägga plastflöden i samhället och hitta alternativ för fossil plast. Ansökan till ERUF (Regionalfonden) som lämnades in i samverkan med Uppsala, Norrköping och Linköping blev godkänd och projektet sträcker sig fram till år 2020.

Startseminarium i  ERUF projektet ”Jakten på plasten” den 6 feb i Uppsala

Ett initiativ från 2016.