Eskilstunas digitala insatsstyrka

Tillsammans med IT-nätverket skapas en insatsstyrka som tar fram ett arbetssätt för att identifiera och kartlägga företags IT- och digitaliseringsmognad. Deltagande företag får tävla om insatsstyrkans hjälp. Genomföra en roadshow med ett team med digitala spetskompetenser. Fallstudierna blir offentliga för att inspirera och hjälpa andra för att inspirera och hjälpa andra företag.