Eskilstunautmaningen

Eskilstunautmaningen vill öka närheten mellan arbetsgivare och gymnasieungdomar i Eskilstuna, i syfte att få arbetsgivarna att förstå vilken potential för rekrytering som finns bland skolungdomar. Fördjupade relationer mellan gymnasieskola och arbetsgivare leder till minskad arbetslöshet bland ungdomar. Rinmangymnasiet och S:t Eskil gymnasium är nu med i Eskilstunautmaningen.

Under hösten har det arrangerats ett flertal välbesökta frukostträffar ute på gymnasieskolorna.

http://www.eskilstunautmaningen.nu

Ett initiativ från 2016.