Etablering- och ometableringserbjudande

Analysfasen har pågått under hösten med att samla in kvalitativt underlag genom intervjuer av respondenter från näringslivet, företagarnätverk och tjänstemän från kommunkoncernen. En workshop arrangeras i januari 2018 för att tillsammans jobba vidare med utfallet som kommit fram i analysfasen.

Initiativen “Dukat bord” och “En väg in” har kommit så långt att de som arbetar med tillstånd inom kommunen, samt representanter från ESEM och fastighet och exploatering är inbjudna till ett möte i början av 2018, då det tänkta konceptet ska presenteras och få klartecken till att implementeras under 2018.

Ett initiativ från 2016.