En gemensam plan för Eskilstunas framtid.

Affärsplan Eskilstuna är en samverkansplattform där näringslivet och kommunen tillsammans arbetar med lokal samhälls- och näringslivsutveckling.

Pågående engagemang

En process inom Eskilstuna kommunkoncern med målsättning att förenkla och förbättra upphandlingsförfarandet för företagare och på sikt öka antalet lokala anbud.
Initiativet Handla för Eskilstuna verkar för att främja den lokala handeln så väl som stötta det lokala näringslivet.
Byggfrukost – ett nätverk för företag som arbetar för att utveckla fastigheter i Eskilstuna.
En process inom Eskilstuna kommunkoncern med målsättning att förenkla och förbättra upphandlingsförfarandet för företagare och på sikt öka antalet lokala anbud.
Initiativet Handla för Eskilstuna verkar för att främja den lokala handeln så väl som stötta det lokala näringslivet.

Aktuellt

Aktuella artiklar, nyheter och händelser som berör näringslivet och Eskilstuna i stort