En gemensam plan för Eskilstunas framtid.

Affärsplan Eskilstuna är en samverkansplattform där näringslivet och kommunen tillsammans arbetar med lokal samhälls- och näringslivsutveckling.

Pågående engagemang

2020 mobiliserade vi oss och startade kontinuerliga möten med näringslivsaktörerna i Eskilstuna.
En process inom Eskilstuna kommunkoncern med målsättning att förenkla och förbättra upphandlingsförfarandet för företagare och på sikt öka antalet lokala anbud.
Syfte: Att stärka förutsättningarna för ett växande näringsliv och ett förbättrat näringslivsklimat i Eskilstuna.
2020 mobiliserade vi oss och startade kontinuerliga möten med näringslivsaktörerna i Eskilstuna.
En process inom Eskilstuna kommunkoncern med målsättning att förenkla och förbättra upphandlingsförfarandet för företagare och på sikt öka antalet lokala anbud.

Aktuellt

Aktuella artiklar, nyheter och händelser som berör näringslivet och Eskilstuna i stort