En gemensam plan för Eskilstunas framtid.

Affärsplan Eskilstuna är en samverkansplattform där näringslivet och kommunen tillsammans arbetar med lokal samhälls- och näringslivsutveckling.

Aktuellt

Aktuella artiklar, nyheter och händelser som berör näringslivet och Eskilstuna i stort

Pågående engagemang

Syfte: Att stärka förutsättningarna för ett växande näringsliv och ett förbättrat näringslivsklimat i Eskilstuna.
2020 mobiliserade vi oss och startade kontinuerliga möten med näringslivsaktörerna i Eskilstuna.
En process inom Eskilstuna kommunkoncern med målsättning att förenkla och förbättra upphandlingsförfarandet för företagare och på sikt öka antalet lokala anbud.
Syfte: Att stärka förutsättningarna för ett växande näringsliv och ett förbättrat näringslivsklimat i Eskilstuna.
2020 mobiliserade vi oss och startade kontinuerliga möten med näringslivsaktörerna i Eskilstuna.