En gemensam plan för Eskilstunas framtid.

Affärsplan Eskilstuna är en samverkansplattform där näringslivet och kommunen tillsammans arbetar med lokal samhälls- och näringslivsutveckling.

Pågående engagemang

En kraftsamling kring en utmaning – att få arbetslösa ungdomar i jobb eller studier. Engagera dig i den nya gruppen UngdomsEvolution.
En näringslivsdag med jobbmässa i Lagersberg.
En process inom Eskilstuna kommunkoncern med målsättning att förenkla och förbättra upphandlingsförfarandet för företagare och på sikt öka antalet lokala anbud.
En kraftsamling kring en utmaning – att få arbetslösa ungdomar i jobb eller studier. Engagera dig i den nya gruppen UngdomsEvolution.
En näringslivsdag med jobbmässa i Lagersberg.

Aktuellt

Aktuella artiklar, nyheter och händelser som berör näringslivet och Eskilstuna i stort