Hallå Camilla! #byggfrukost

I veckan arrangerades Byggfrukost – ett nätverk för företag som arbetar för att utveckla fastigheter i Eskilstuna. Efter ett långt uppehåll träffades nätverket denna gång på Munktell Science Park för att kompetensutveckla och stärka det lokala nätverket inom branschen för arkitektur, bygg och fastighet. Temat vid detta tillfälle var ‘Framtidens arbetsplats’.

En av deltagarna denna morgon var Camilla Andersson, projektchef på KFAST och vi passade på att ställa några frågor:

Varför var du här idag?

 – Det är givande att träffa kollegor i branschen och så jag tycker det är intressant att höra diskussioner om arbetssätt post corona. Samt få lite input från forskningen.

Hur upplevde du mötet?

 – Det var ett trevligt möte med en bra presentation. Även om jag nog önskat ännu mer info och forskningsresultat på dagens ämne. Kanske exempel på hur företag jobbar nu och framåt.

Berätta om något pågående arbete som engagerar dig

– Våra energieffektiviseringar och rit-projekt som vi jobbar med på Kfast samt utveckling av Munktellstaden, det finns några puzzelbitar kvar innan området är komplett.

Vad skulle du vilja ha för teman på kommande Byggfrukostar?

– Energieffektiviseringar av byggnader och mer trähus i lite större komplex alternativt flervåningshus.

Initiativtagare till Byggfrukost är Anna-Karin Kjellin och Caroline Axelsson, anca inredningsarkitekter. De kände att det saknades en samlingspunkt och ett nätverk för företag som arbetar för att utveckla fastigheter i Eskilstuna. Syftet med Byggfrukost är att vara en naturlig och öppen mötesplats för kompetensutveckling, för att knyta nya kontakter och framför allt för att träffas under avslappnade och trevliga former.

I styrgruppen utöver Anna-Karin och Caroline arbetar också Sofia Norstedt, PQ Projektledning och Stina Adolfson Kiviaho, Affärsplan Eskilstuna.

Affärsplan Eskilstuna är en samarbetspartner och ett faciliteringsstöd till Byggfrukost.