3 frågor till Anders Orre #näringslivsdialog

Anders Orre, fastighetsutvecklare på Corem, är en av paneldeltagarna i näringslivsdialogen den 18 februari. Temat är centrum med fokus på attraktivitet & trygghet och vi frågar Anders:

Vad betyder ett attraktivt centrum för en stad? 

– Min bild är att ett attraktivt centrum skall vara tillgängligt, lätt och smidigt att nå och vistas i. Enkelt att nå via bil, cykel, kollektivtrafik, tåg och varför inte båt. Här ingår även parkering, skyltning etc. Ett attraktivt centrum ska också vara inkluderande, levande och tilltalande för alla.

Vad innebär ett bra näringslivsklimat för dig?  

– Näringslivet kan bidra med lockande varor och tjänster tillsammans med andra aktörer inom kultur, idrott m m. En plats som tilltalar och lockar alla upplevs ofta som en trygg plats. Jag tror det är viktigt att näringslivet gemensamt sätter lite tryck på politiken att skapa bättre förutsättningar för att just bedriva näringsliv i centrum.

Varför ska man delta i dialogen?  

– Det är en nära dialog där vi ser varje affär som görs i Eskilstuna som lyckad och kan se synergier och nya möjligheter i dem. Jag tror vi måste gå mer från att vara konkurrenter till att bli samarbetspartners.

Anmäl dig till dialogen senast 17 februari på: https://foretag.eskilstuna.se/naringslivsdialoger