3 frågor till Ankie Bandstigen #10FIKA

Vad innebär ett bra näringslivsklimat för dig?

Att det finns en tydlig politisk vilja, intention, kontinuitet och vision, ett logistisk bra läge samt en utbyggd infrastruktur. Vidare att det finns en lyhördhet och förmåga att fånga upp en vinnarskalle-anda som skapas med och av företagare som har fötterna i myllan och förstår att arbeta och investera långsiktigt. Om vi sedan ”sockrar” med en rekryteringsbas från ett Tekniskt Universitet så skulle jag säga att vi är nära ett perfekt näringslivsklimat ????

Vad tycker du är viktigast för att utveckla Eskilstuna?

Att vi fångar upp och tar tillvaratar kraften som finns i SAMVERKAN mellan det kommunala, det privata näringslivet och föreningslivet. Och att vi på den vägen hittar en nyckel till lyckad integration.

Varför tycker du att man ska engagera sig och titta på 10FIKA på fredag?

Att visa sitt engagemang, att vara en del av en debatt och att synligt argumentera och stå för sina åsikter är mycket viktigt i dagens samhälle, där det tyvärr är på tok för lätt att vara anonym och kasta skit utan risk att behöva stå till svars, något som bidrar till en dysfunktionalitet samhället. Att ses på 10FIKA bidrar till det motsatta ❤

10FIKA arrangeras av Affärsplan Eskilstuna i samarbete med Företagarna under ledning av Felix Andersson. Du kan följa livesändningen på våra respektive Facebooksidor. Vi ses!