3 frågor till Anna Kahlbom #näringslivsdialog

23 april är det dags för årets andra näringslivsdialog. Temat denna gång är företagstjänster och service med fokus på upphandling och ökade affärsmöjligheter. Anna Kahlbom är upphandlingschef på Eskilstuna kommun och en av deltagarna i panelen.

Vad innebär ett bra näringslivsklimat för dig?
– Som företagare i Eskilstuna kommun ska det vara lätt att ha att göra med kommunen och andra offentliga aktörer när man söker information, tillstånd osv. Kommunen ska göra vad den kan inom det kommunala uppdraget och inom lagstiftningarna för att uppfylla visionen om ett gott liv för invånarna och då ingår att det finns många bra företag som skapar bland annat jobb, tillväxt, aktivitetsutbud.

Vad är din syn på upphandling kopplat till ökade affärsmöjligheter? 
– Offentlig sektor är generellt en bra och stabil kund så att ha en avtalsrelation med någon del eller hela kommunkoncernen kan vara fördelaktigt för ett företag. Om man levererar till en offentlig kund och får goda referenser från uppdragen man genomför så kan man som företag lämna anbud i fler (närliggande) kommuner eller myndigheter och på så sätt expandera sin affär.

Varför ska man delta i dialogen?
– En bra dialog mellan köpare och säljare är alltid mycket viktigt för att vi ska kunna få till de bästa affärerna för alla parter. Dialogen 23/4 blir ett tillfälle att utbyta mer generella synpunkter och information. Från upphandlingssidan så är vi bland annat mycket intresserade av att höra hur ni företagare tycker det är att vara leverantörer till kommunkoncernen. Jag ser mycket fram emot näringslivsdialogen 23 april!

Dialogen fokuserar på hur vi tillsammans kan stärka näringslivsklimatet. Politiker, tjänstepersoner och representanter från näringslivet medverkar.

Läs mer och anmäl dig på: https://foretag.eskilstuna.se/naringslivsdialoger