3 frågor till Anna-Karin Kjellin #10FIKA

En av gästerna i kommande 10FIKA den 7 maj är Anna-Karin Kjellin, anca inredningsarkitekter AB. Där fortsätter vi diskussionen som hölls vid Eskilstuna kommuns näringslivsdialog kring upphandling och ökade affärsmöjligheter. Vi ställde tre korta frågor till Anna-Karin.

Vad är din syn på upphandling kopplat till ökade affärsmöjligheter?

– Vi arbetar i princip dagligen med offentliga upphandlingar, både som anbudsgivare i upphandlingar för vår bransch samt som ombud i upphandlingar av inredning för våra kunders räkning. Med erfarenheter från båda sidor av bordet ser jag verkligen möjligheterna, även om det finns en hel del förbättringsåtgärder som jag skulle vilja lyfta (särskilt med fokus på det lokala näringslivet). Vi har fått ett flertal stora och viktiga affärer tack vare LOU som vi aldrig hade fått ingångar till annars. Syftet med LOU är att skapa ett rättvist klimat och lika förutsättningar för alla företag att lämna anbud, vilket är en sund och viktig grund att komma ihåg – oavsett vilken sida av bordet man befinner sig på.

Varför tycker du att man ska engagera sig och se 10FIKA den 7 maj?

– Om man tidigare dragit sig för att ge sig in i offentliga upphandlingar, kanske det kan ge en liten knuff att våga. Det innebär fler möjligheter än hinder, även om det vid första anblicken kan verka tvärtom. Och för de med tidigare erfarenheter av LOU kan vi garanterat lära oss mer av varandra. Min förhoppning är att från min horisont bidra till förståelse för processen och bidra till brobygget och minimera antalet kulturkrockar mellan det privata näringslivet och offentlig sektor.

Vad innebär ett bra näringslivsklimat för dig?

– Ett öppet och transparent förhållningssätt till affärer (både inom den privata och offentliga marknaden), där man ser till möjligheter till samarbeten och nya vägar framåt, istället för att fokusera på konkurrenter och marknadsandelar. Det tjänar alla på. Vi har flera exempel där vi teamat med ”konkurrenter” och skapat extremt starka erbjudanden genom våra respektive spetskompetenser som gett oss oanade affärsmöjligheter.

När: Fredag 7 maj kl.10.00-11.00
Var: Digitalt Affärsplan Eskilstuna facebook sida https://www.facebook.com/affarsplaneskilstuna/
Anmälan: nej, det behövs inte, välkommen!