3 frågor till Christina Blomberg #näringslivsdialog

En av deltagarna vid kommande näringslivsdialog 18/2, tema centrum med fokus på trygghet & attraktivitet, är stadsutvecklingsstrateg Christina Blomberg, Eskilstuna kommun.

Vad betyder ett attraktivt centrum för en stad? 
– Ett attraktivt centrum bidrar till att bygga varumärket för hela kommunen. Det bygger stolthet hos invånarna, lockar fler att flytta hit, ökar investerings- och etableringsintresset och man hamnar i en positiv spiral. 

Vad innebär ett bra näringslivsklimat för dig?  
– Att det finns ett ömsesidigt intresse från kommun och näringsliv att samverka, att vara lyhörd och förstå varandras utmaningar och sträva efter gemensamma lösningar som är till gagn för oss alla. 

Varför ska man delta i dialogen?  
– Utan dialog skapas inte en positiv samverkan! Vi lever alla i olika verkligheter och vi behöver bjuda in och dela dessa verkligheter med varandra för att kunna utvecklas. 

Anmäl dig till dialogen senast 17 februari på: https://foretag.eskilstuna.se/naringslivsdialoger