3 frågor till Cihan Alkoyun #näringslivsdialog

Hej Cihan Alkoyun! Du är vd på Core Restauranger i Eskilstuna och deltar i årets första näringslivsdialog den 19 februari. Vid det här tillfället är det fokus på besöksnäring och handel.

Vad innebär ett bra näringslivsklimat för dig?
– Det är ett lokalt gynnsamt tänk där man inser det självklara som är att nästan allt hänger ihop och att olika sektorer indirekt gynnas av varandra. Till exempel om det finns en konsert eller annan föreställning att gå på i stadskärnan så går man och köper något fint att ha på sig, man går ut och äter en middag innan, tar eventuellt en drink efter, köper nattmat, tar en taxi hem osv. Pandemin har minst sagt lärt oss detta.
Vad tycker du är viktigast för att utveckla Eskilstunas besöksnäring och handel?
– Eskilstuna är i en kris i krisen skulle jag vilja säga. En av kommunens absolut viktigaste och svåraste utmaningar är att få ett livfullt centrum igen. Det viktigaste just nu är att hjälpa handeln och besöksnäringen med att överleva pandemin.
Varför ska man delta i dialogen?
– Jag anser att det alltid är viktigt att diskutera och analysera problem.
Dialogen genomförs tillsammans med politiker, tjänstepersoner och näringslivsrepresentanter.

Här kan du anmäla dig till näringslivsdialogen den 19 februari kl.10.00 – 12.00 (sändningen startar 10.15)

#näringsliv #näringslivsklimat #eskilstuna #näringslivsevolution #affärsplaneskilstuna