3 frågor till Göran Hogestadh #beSTÄMMA

Vi tar pulsen på en frekvent anlitad ordförande, Göran Hogestadh, Hogestadh Management, inför kommande (be)Stämma i samband med 10FIKA den 7 maj. Han har hållit i ordförandeklubban vid alla 5 tidigare stämmor, så frågan vi alla ställer oss, blir han vald även i år?

Vad innebär ett bra näringslivsklimat för dig?

– Ett bra näringslivsklimat blir det när man som företagare/representant för ett företag, erhåller rätt förutsättningar av stat och kommun samt samhället i stort och får ett bra stöd, bemötande och service från dessa. Desto ”enklare” företagens tillvaro är desto bättre förutsättningar har vi att lyckas med att skapa värde, till gagn för alla intressenter, inte minst gällande arbetstillfällen.

Hur tycker du att Affärsplan Eskilstuna fortsatt ska bidra till en positiv utveckling för Eskilstuna?

– Affärsplan Eskilstuna ska fortsätta arbetet på den inslagna linjen med naturliga samarbeten i olika grupperingar. För mig får gärna arbetet expanderas ännu mer i hopp om att kunna stödja företagen mer men även generera fler arbetstillfällen. Operativa Aktörsgruppen är ett bra exempel på en grupp, som även har förstärkts med andra/fler samhällsaktörer.

Varför är det viktigt att årligen genomföra (be)Stämman?

– (be)Stämma är symbolen för ett enat näringsliv i Eskilstuna, tillsammans med Eskilstuna Kommun men även ett bevis på att vi tar samarbetet på allvar.

Och sist men inte minst, håller du i klubban även i år?

– Ett ”stalltips” är att det nog blir så… ????

När: Fredag 7 maj kl.10.00-11.00
10FIKA 10.00-10.30
(be)Stämman 10.30-11.00
Var: Digitalt på Affärsplan Eskilstuna facebook sida https://www.facebook.com/affarsplaneskilstuna/
Anmälan: nej, det behövs inte, välkommen!