3 frågor till Göran Östman #10FIKA

En av gästerna i kommande 10FIKA är Göran Östman, upphandlingschef på ProFeel AB. Under fredagens 10FIKA fortsätter diskussionen som hölls vid Eskilstuna kommuns näringslivsdialog kring upphandling och ökade affärsmöjligheter.

Vad innebär ett bra näringslivsklimat för dig?

– Att det finns en generell framåtanda och satsningar från företagen i staden. Bra samarbeten och en vilja att samarbete mellan företagen i staden. Här spelar kommunen en viktig del för aktiviteter och att skapa tillfällen då samarbeten kan komma fram. Även att kommunen är snabbfotade med deras tjänster och service mot företagen. Flexibilitet och vägledande hjälp från kommunen borde vara prioritet.

Vad är din syn på upphandling kopplat till ökade affärsmöjligheter?

– Upphandlingar är nödvändigt för att seriösa företagare skall kunna prioriteras och ges affärsmöjligheter. Vid upphandling så bör miljö, kvalitet och kreativitet prioriteras före billigt pris. Som ett exempel så kostar kvalitetsprodukter mer men är bättre ur hållbarhetssynpunkt. Sen lyckas man vara en bra leverantör och får bra referenser har man lättare att ta nya affärer i andra kommuner så klart

Varför tycker du att man ska engagera sig och se 10FIKA den 7 maj?

Ett bra forum som kan ge samarbeten och idéer för framtiden.

När: Fredag 7 maj kl.10.00-11.00
10FIKA 10.00-10.30
(be)Stämman 10.30-11.00
Var: Digitalt på Affärsplan Eskilstuna facebook sida https://www.facebook.com/affarsplaneskilstuna/
Anmälan: nej, det behövs inte, välkommen!