3 frågor till Göran Pettersson #10FIKA

En av gästerna i 10FIKA är Göran Pettersson, entreprenör och ägare av bl a Vilsta Sporthotell, Best Western Plaza Hotel, Nyby Herrgård Torshälla och Vinäger vinbar.

Vad innebär ett bra näringslivsklimat för dig?
– Om kommun och myndigheter förenklar för företagaren att driva sitt företag med korta handläggningstider vid tillståndsansökningar, bygglovsansökningar och marklovsansökningar m.m. kommer befintliga företag att växa och nya företag att startas och fler kommer att anställas.

Din bransch är hårt drabbad av coronapandemien, i korta drag hur har du agerat?
– Varslade eller korttidspermitterade all personal väldigt snabbt när coronapandemin började. Införde köpstopp, sökte omställningsstöd och förhandlade med hyresvärdar om hyresnedsättning.

Du deltar i kommande 10FIKA som kommer att fördjupa sig i den näringslivsdialog som Eskilstuna kommun genomförde med fokus på besöksnäringen – varför tycker du att man engagera sig och titta på 10FIKA den 2mars?
– Det behövs engagemang av många företag som jobbar för Eskilstunas bästa.

Hur tycker du att Affärsplan Eskilstuna fortsatt ska bidra till en positiv utveckling för Eskilstuna?
– Affärsplan engagerar många företagare från olika branscher .Att det finns en vilja från så många att Eskilstuna utvecklas positivt.