3 frågor till Marie Svensson #näringslivsdialog

Kommande näringslivsdialog 18/2 har tema centrum med fokus på attraktivitet & trygghet och en av paneldeltagarna är Marie Svensson ordförande Kultur och Fritidsnämnden.

Vad betyder ett attraktivt centrum för en stad? 

– Ett attraktivt centrum är viktigt. Det är som vårt gemensamma vardagsrum. Vem vill inte att det är trivsamt? Men vad som är attraktivt är olika för var och en och varierar över tid. Så även innehållet i stadskärnor. Förr hade vi industrier. Sedan handel. Och i framtiden är det nog mer av kultur, nöje, mat och service.

Vad innebär ett bra näringslivsklimat för dig?  

– Ett bra näringslivsklimat handlar om att samhällets olika delar har förståelse för näringslivets villkor. Sedan är det ju olika beroende på om man har en enskild firma hemma eller är ett globalt storbolag. Det är det svåra. Men allas vår insikt och förståelse för att det är företagen som skapar jobb och resurser till välfärden är central. 

Varför ska man delta i dialogen?  

– För att Eskilstuna behöver alla tänkbara inspel och idéer för att vi ska kunna bli bättre hela tiden. Jag som ordförande i kultur- och fritidsnämnden är såklart extra intresserad av de kulturella näringarna. De hamnar lätt i skymundan, men är oerhört viktiga och har en enorm potential. Just nu har de det extra svårt i pandemin. Det kräver extra fokus, inte minst för framtiden. 

Anmäl dig till dialogen senast 17 februari på: https://foretag.eskilstuna.se/naringslivsdialoger