3 frågor till Martin Roos #näringslivsdialog

19 februari är det dags för årets första näringslivsdialog med fokus på besöksnäring och handel. Martin Roos, vd Destination Eskilstuna, är en av panelens deltagare.

Vad innebär ett bra näringslivsklimat för dig?

– För mig handlar det om att skapa förståelse för alla aktörer och intressenters förutsättningar. Det går åt båda håll. Det offentliga har en skyldighet att sätta sig in i hur det är att driva företag och vilka utmaningar det innebär. Samtidigt bör företagare skaffa sig kunskap om hur det offentliga fungerar och varför det ibland finns en inbyggd tröghet i till exempel vissa beslutsprocesser.

Vad tycker du är viktigast för att utveckla Eskilstunas besöksnäring och handel?

– För besöksnäringen handlar det om att skapa starka reseanledningar och attraktiva erbjudanden till potentiella besökare. För handel som består främst av oss Eskilstunabor, men även besökare utifrån, handlar det till stor del om att vi måste vara mer lojala mot vårt eget närområde. #handlalokalt #handlaföreskilstuna

Varför ska man delta i dialogen?

– För att skaffa sig insikt om hur samspelet mellan alla aktörer och intressenter kan förbättras och sen fråga sig själv vad man kan bidra med utifrån sin egen roll.

Dialogen fokuserar på hur vi tillsammans kan stärka näringslivsklimatet och genomförs med politiker, tjänstepersoner och näringslivsrepresentanter.

Här kan du anmäla dig till näringslivsdialogen den 19 februari kl.10.00 – 12.00 (sändningen startar 10.15)

#näringsliv #näringslivsklimat #eskilstuna #näringslivsevolution #affärsplaneskilstuna