3 frågor till Michael Rydell #MITC

Michael Rydell, verksamhetsledare på Mälardalens Industrial Technology Center (MITC), är en av paneldeltagarna i Eskilstuna kommuns kommande näringslivsdialog som har tema industri och produktion. Vi passade på att ställa 3 snabba till Michael inför den 19 november där fokus är kompetens & tillväxt inom industrin.

Hur ser du på kompetensförsörjningen för industri?

– Kompetens är på sikt den enskilt viktigaste faktorn för konkurrenskraft för industrin så för MITC, MDH och Industrin innebär det stort fokus på att ha ett omfattande och starkt program av utbildningar i Eskilstuna, det startar ned att bygga intresse för att söka teknikämnen, här arbetar Eskilstuna Fabriksförening målmedvetet för att få igång satsningar, här kan nämnas Science College ett samarbete med Rinmangymnasiet där branscher och Rinmans utbildningar står i Centrum. Fortbildning och ny kunskap kan byggas via YH utbildningar. På högskolenivå så sker arbetet i nära och direkt samverkan med Mälardalens Högskola för att ha rätt innehåll i aktuella utbildningar med sikte på dagens- och morgondagens behov.

Vad innebär ett bra näringslivsklimat för dig?

– Öppenhet, nyfikenhet tillsammans satsa på morgondagens utveckling! både avseende nyetableringar och redan etablerad industri. Eskilstuna kännetecknas av ett mycket gott samverkansklimat, detta är en förutsättning för att möta framtiden tillsammans, se möjligheter och lösa eventuella utmaningar i utvecklingen av Eskilstuna industri tillsammans med kommunen och snart Mälardalens Universitet.

Varför ska man delta i dialogen?

– Industrins förädlingsvärde och stora ekonomiska betydelse är viktig för Eskilstuna och för oss som bor här, detta påverkar HELA Eskilstuna! Vi har en spännande industrihistoria och kompetens som nu återigen växlas upp i snabb takt, fokus ligger på teknisk utveckling och hållbarhet. Våra redan etablerade företag tillsammans med en framgångsrik resa av nyetableringar kommer att få Eskilstuna att utvecklas och blomstra för oss som bor och verkar här. Om man vill vara en del av den och se till att det blir en framgångsrik resa skall man delta i denna dialog.

Läs mer om dialogen och anmäl dig på: https://foretag.eskilstuna.se/naringslivsdialoger