3 frågor till Oskar Bruce #näringslivsdialog

Oskar Bruce, Head of Operations Development på Alfa Laval AB kommer att delta på årets fjärde och sista digitala näringslivsdialog den 19 november. Temat är industri och produktion med fokus på kompetens & tillväxt. Vi har ställt några frågor till honom.

Hur ser du på kompetensförsörjningen för industri?

— Det är helt klart en utmaning framåt hur vi ska attrahera tillräckligt med nyfikna personer att jobba inom industrin. Mycket ligger på oss själva – vi behöver nå ut bättre, t.ex. genom att visa positiva bidragen vi ger för att förbättra miljön genom mer energieffektiva lösningar.

Vad innebär ett bra näringslivsklimat för dig?

— Samverkan och enkelhet kort sagt. Många saker sker i allt högre takt och industrin är mitt i vad vi ofta benämner som digitaliseringen av industrin. Samverkan för att hitta bra sätt till kompetensutveckling och komptensväxling blir centralt.

Varför ska man delta i dialogen?

— Jag ser inte att vi som enskilda företag kommer kunna lösa våra utmaningar helt själva. Samarbeten blir viktigare inom flera områden för att säkra en hållbar utveckling och därtill snabbhet. Arbetar vi tillsammans med t.ex. kompetensfrågor blir det enklare för olika parter/funktioner av samhället att se hur de kan bidra.

Läs mer om dialogen och anmäl dig på: https://foretag.eskilstuna.se/naringslivsdialoger