3 frågor till Sarita Hotti #näringslivsdialog

På fredag genomförs årets första näringslivsdialog med näringslivsrepresentanter, tjänstepersoner och politiker. Sarita Hotti, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, deltar och hon fick svara på tre korta frågor.
Vad innebär ett bra näringslivsklimat för dig?
– Ett bra näringslivsklimat är för mig när vi i samhället har förståelse för varandras roller och när vi känner att det inte är svårt att få svar och nå de personer som man behöver komma i kontakt med. Att vi delar information i ärenden som vi tror kommer/kan ha påverkan på någon annan eller annans verksamhet. Att vi ser möjligheter och lösningar istället för hinder.
Vad tycker du är viktigast för att utveckla Eskilstunas besöksnäring och handel?
– Att vi marknadsför de fördelar som finns i Eskilstuna. Att vi lockar hit event, konferenser. Att vi fortsätter utveckla vårt centrum, ökar vår attraktion, lyfter fram ån. Ser till att fler bostäder byggs så att fler bor i centrum. De utgör då naturlig köpkraft. Varje besökare vi får hit och tar hand om blir troligen en som kan berätta för någon annan om vår vackra stad.
Varför ska man delta i dialogen?
– Dialogen ska man delta i för att så många synpunkter, idéer och tankar ska nå fram. Att ha en god dialog är ett steg mot ett bättre näringslivsklimat. Alla tänker olika och det är bra om så många som möjligt tänker till. Dialog ökar kunskap och kanske också förståelse för våra olika roller.
Dialogen har fokus på besöksnäring och handel.

Här kan du anmäla dig till näringslivsdialogen den 19 februari kl.10.00 – 12.00 (sändningen startar 10.15)

#näringsliv #näringslivsklimat #eskilstuna #näringslivsevolution #affärsplaneskilstuna