3 frågor till Veronica Haugdahl #näringslivsdialog

På fredag 19 november är det dags för årets fjärde och sista digitala näringslivsdialog. Temat är industri och produktion med fokus på kompetens & tillväxt. Veronica Haugdahl, enhetschef på Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun kommer att delta. Vi har ställt några frågor till henne.

Hur kan vi fånga ungdomar och unga vuxnas intresse för industrin? 

— Genom att fortsätta informera om vad det innebär att jobba inom industrin, dels hur miljön ser ut och vilka utmaningar som finns men också vilka möjligheter man faktiskt har att påverka framtiden genom sitt arbete.  

Hur kan branschen bidra?

— Det är viktigt att informera unga vuxna på olika sätt och prata om möjligheterna och hur industrin ser ut, ta emot besök och vara öppen för dialog.  Ett av forumen där man kan mötas skulle kunna vara elever som studerar på Komvux, där vi exempelvis har 6500 studerande per år ungefär. Varje bransch behöver jobba med studentattraktion tillsammans med utbildningssidan, så att fler söker de utbildningar som krävs. 

Varför ska man delta i dialogen? 

— Jag tror inte att någon klarar det här på egen hand, vi behöver samverka för att få en gemensam bild och sedan skapa framtida lösningar. Företagens behov och möjlighet att bidra till lösningar behöver lyftas fram och utbildningssidan behöver visa hur man kan bidra till lösningar. Vi vill ha starka framgångsrika företag i Eskilstuna med omnejd, det gynnar oss alla. 

Läs mer om dialogen och anmäl dig på: https://foretag.eskilstuna.se/naringslivsdialoger