3 snabba med Malin Dalmén, kommunstrateg

Sedan åtta år arbetar Malin Dalmén hos oss på näringslivsavdelningen, numera som kommunstrateg. Vi slog oss ner tillsammans med henne för att höra om hennes arbete med kompetensförsörjningsfrågor och om det dagliga arbetet med att stärka Eskilstunas näringslivsklimat.

Hej Malin! Vad har du för roll i kompetensförsörjningsarbetet?

–Idag är bristen på rätt kompetens en stor utmaning på många företag. Kompetensbristen kan bli ett tillväxthinder och är en viktig fråga i företagens etableringsprocesser. Därför togs en kompetensbehovsplan fram under 2022 baserad på över 30 djupintervjuade företag inom lager/logistik och industri. Arbetet gjordes tillsammans med representanter från andra förvaltningar och Fabriksföreningen. Min roll är att leda, driva och stödja arbetet med utvecklingsprojekt såsom kompetenbehovsplanen.

Hur länge har du jobbat med kompetensförsörjningsfrågor?

– Samtliga medarbetare på näringslivsavdelningen arbetar på olika sätt för att skapa bättre förutsättningar för ett starkt näringslivsklimat i Eskilstuna. Jag har tidigare arbetat mycket med etableringsprocesser där kompetensförsörjningen är en viktig del. Tillgången till rätt kompetens är en förutsättning för att Eskilstuna ska kunna attrahera nya företag och för att befintliga företag ska kunna och vilja växa. Idag är mitt arbete mer inriktat på själva kompetensförsörjningsfrågan och hur vi tillsammans med näringslivet kan erbjuda utbildningar som utgår från företagens behov av kompetens.

Vad är du mest stolt över i detta arbete?

– Att vi tillsammans med näringslivet tagit fram ”snabbspårsutbildningar” – kortare utbildningar på 3–6 månader som utgår från företagens behov. I detta arbete har vi inom kommunen samarbetat över förvaltningsgränserna för att kunna uppnå bästa resultat. Det här är ett bevis på att vi är modiga och flexibla. Utbildningarna är redan i gång och vi hoppas på flera starter framöver, men framför allt på att de som går utbildningen blir mer anställningsbara.