Affärsplan Landsbygd

Vad är detta?

Affärsplan Landsbygd handlar om att driva på utvecklingen och sprida Affärsplan Eskilstuna på landsbygden? Näshulta som bygd var först ut i att engagera sig i att vidareutveckla affärsplanearbetet på landsbygden. De tog lead genom drivna entreprenörer, Näshulta Vision, Leader inlandet och sist men inte minst projektgruppen ÅKE.

Målsättning

Vår målsättning är att uppmärksamma, stötta och lyfta initiativ på landsbygden. I detta fall Näshulta vision och deras landsbygdsutvecklingsarbete.

Näshulta vision bidrar till Affärsplan Eskilstunas långsiktiga  mål (1%) genom att år 2030 uppnå:
1. 65 nya arbetstillfällen
2. 65 nya bosatta elever

Bra att veta!

Vi bidrar med stöd, nätverk, kompetens och verktyg genom kontinuerlig dialog med projektgruppen samt att vi lyfter arbetet kommunikativt.

Projektgruppen ÅKE:

Åse Haukebö Roos ase@nashulta.se
Kristina Olsson kristina@nashulta.se
Elin Ericsson elin@nashulta.se