Aktuellt Affärsplan Eskilstuna #10

Affärsplan Eskilstuna är ett nytt sätt att tillsammans arbeta med lokal samhälls- och näringslivsutveckling. Det är en plattform för samarbete mellan det lokala näringslivet, Eskilstuna kommun och flera andra aktörer. 

Samarbete.
Vi kan inte nog betona vikten av samarbete.
Men inget samarbete uppstår av sig själv. Det kräver både hårt arbete och engagemang.
Vi har kommit väldigt långt i Affärsplan Eskilstuna. Men vi kan ännu bättre!

Vi arbetar tillsammans för att utveckla Eskilstuna som stad att bo, leva och verka i. Vi arbetar för att skapa tillväxt. Nya jobb. Och för att trygga kompetensförsörjningen på sikt. Vi gör det med engagemang och med ambition att skapa bättre förutsättningar, både för dig som driver företag och dig som invånare.

Ett sätt att driva utvecklingen framåt i Affärsplan Eskilstuna är genom arbetsgrupper, de så kallade Evolutionsgrupperna. Antalet engagerade har ökat kontinuerligt och fram till 2019 har cirka 500 personer från drygt 300 företag och organisationer varit involverade. Vid (be)STÄMMAN den 14 maj presenteras de nya Evolutionsgrupper och årets sammankallande – du kommer väl?

Ha det gott!
/Stina och Maria

Här hittar du Aktuellt Affärsplan Eskilstuna #10 

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.