Amazon Web Services etablerar sig i Eskilstuna – Hur påverkar det staden?

I veckan har nationell press gått varm med den fantastiska nyheten att Amazon Web Services väljer Eskilstuna som en av tre lokaliseringar i Stockholmsregionen för en mångmiljardinvestering i datorhallar. Anton Varnäs, VD Tunafastigheter och verksam i Affärsplan Eskilstunas arbetsgrupp skriver om nyheten och möjligheterna de leder till.

Amazon Web Services (AWS) är en av världens tre största leverantörer av molntjänster. Hatten av till Manuel Brändeborn som varit projektledare för satsningen (Eskilstuna Logistik & Etablering), Karin Israelsson (Eskilstuna Kommun), Fredrik Tinglöw (Eskilstuna Energi & Miljö) samt naturligtvis David Hoffman, Mikael Jonsson, Johan Holmqvist och alla andra som lett etableringen i mål.

För Eskilstuna är betydelsen stor där datorhallar utgör ett segment inom den typ av outsourcing inom digitalisering & automatisering som Affärsplan Eskilstuna pekat ut som en bransch med stor potential för nya jobb där Eskilstuna på flera sätt har unika förutsättningar i Mälardalen.

Vad är då outsourcing inom digitalisering & automatisering och vad har det för betydelse för Eskilstuna?

Låt oss jämföra med ett historiskt exempel. På 1950-talet började Malcom McLean skeppa gods i containrar. Avsikten var att effektivisera omlastningarna och spara arbetstid. Istället för att lasta enskilda kartonger kunde man nu lasta massor med varor i stora containrar. Det visade sig att man kunde reducera arbete som tidigare tog 39 arbetstimmar till bara 1 arbetstimme.

Samtidigt uppstod en ny effekt. Eftersom det blev billigare att transportera växte handeln 8 gånger. Antalet arbetstillfällen med att tillverka nya varor som såldes till andra länder ökade kraftigt och jobb som gick förlorande i monotont arbete med att lyfta kartonger ersattes med mer intressanta arbetsuppgifter att utveckla och tillverka varor.

Med samma metodik har Eskilstuna unika förutsättningar att skapa arbetstillfällen inom dagens industriella generationsskifte som digitalisering & automatisering utgör.

AWS utgör inte bara en möjlighet till effektivisering, utan medför också kapacitet och nya verktyg som ger företag i Stockholm och Sverige konkurrensfördelar. Det är viktigt, för den som leder utvecklingen kommer också kunna säkra jobben.

Stockholm anses som världens andra största region för startups inom IT och världens femte största inom IT-investeringar. I Stockholm har 19 av världens 2000 största publika företag sina huvudkontor. Alla vill nyttja verktyg inom digitalisering & automatisering för att effektivisera sina verksamheter, sänka kostnader och bli mer lönsamma.

I Eskilstuna har vi inom vissa delar unika förutsättningar att skapa jobb inom denna sektor. Två stora aktörer specialiserade inom outsourcing inom digitalisering & automatisering har redan valt Eskilstuna.

Amazon Web Services datorhall ska stå klar 2018. Initialt innebär det ca 50 000 servrar som erbjuder företag lägre kostnader genom att hyra kapacitet istället för att själva äga datorer. Hur många arbetstillfällen det innebär uttalar sig inte AWS om så det återstår att se.

Våren 2011 startade Transcom sin enhet i Eskilstuna som erbjuder storföretag att effektivisera sin kundservice med telefonsvar och digital kommunikation. Över 400 medarbetare erbjuder storföretag effektivisering av tjänster inom tekniskt support och kundtjänst.

En sak är säker: En bransch i framkant av utvecklingen har etablerats i Eskilstuna och skapar stora mängder nya arbetstillfällen som vi så väl behöver.

Anton Varnäs
VD Tunafastigheter
Affärsplan Eskilstuna Arbetsgrupp

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.