Arbetet är igång: Eskilstuna ska bli Sveriges bästa SME-kommun!

Näringslivsavdelningen driver arbetet med att Eskilstuna ska bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag (SME-kommun) till år 2030. Förslaget har tagits fram tillsammans med Tillväxtrådet och beslutet har fattats i Kommunfullmäktige.

– Ett växande näringsliv är en grundläggande förutsättning för Eskilstunas fortsatta utveckling. För att öka tillväxten i näringslivet måste förutsättningarna för att starta, driva, utveckla och etablera företag förbättras i Eskilstuna, säger Niklas Edmark, näringslivsdirektör på Eskilstuna kommun.

Det första steget med att samla information från näringslivet gällande vad som behöver förändras och utvecklas är redan i gång. Detta sker genom 60 djupintervjuer med ägare/vd:ar från små och medelstora företag i Eskilstuna samt dialog med fyra näringslivsstyrelser. Resultaten kommer sedan att presenteras på en SME-dialog den 11 november, som kombineras med en workshop. Tillsammans lägger detta grunden för en kommande handlingsplan.

Du som företagare kan bidra till informationsinsamlingen och göra din röst hörd. Vi tror på att förbättra näringslivsklimatet tillsammans med näringslivet, och vill gärna ta del av dina synpunkter. Mejla dessa till foretagsservice@eskilstuna.se. Vill du att vi kommer på företagsbesök anger du det i mejlet. Skriv “SME-kommun” som ämnesrad.