Arkiv

Här samlas våra Engagemang från tidigare år. Klicka på ett arkiverat objekt för att läsa mer. Letar du efter pågående engagemang? Klicka här

Urval från arkivet

Hur kan vi stötta våra lokala företag som befinner sig i en omstart och behöver en snabb omställning?
2020 mobiliserade vi oss och startade kontinuerliga möten med näringslivsaktörerna i Eskilstuna.
En process inom Eskilstuna kommunkoncern med målsättning att förenkla och förbättra upphandlingsförfarandet för företagare och på sikt öka antalet lokala anbud.
Alla (16 st.)
2020 mobiliserade vi oss och startade kontinuerliga möten med näringslivsaktörerna i Eskilstuna.
En process inom Eskilstuna kommunkoncern med målsättning att förenkla och förbättra upphandlingsförfarandet för företagare och på sikt öka antalet lokala anbud.
Syfte: Att stärka förutsättningarna för ett växande näringsliv och ett förbättrat näringslivsklimat i Eskilstuna.
En kraftsamling kring en utmaning – att få arbetslösa ungdomar i jobb eller studier. Engagera dig i den nya gruppen UngdomsEvolution.
En näringslivsdag med jobbmässa i Lagersberg.
Initiativet Handla för Eskilstuna verkar för att främja den lokala handeln så väl som stötta det lokala näringslivet.