Artikel om Tillväxtrådet i Ekuriren

Tillsammans med lokala företag och Tillväxtrådet strävar vi efter att skapa optimala förutsättningar för företag att växa och blomstra. Med en handlingsplan som sträcker sig till 2027 och en stark vilja att förstå företagens behov och utmaningar, driver vi aktiviteter som inkluderar allt från rundabordssamtal till företagsbesök.

I en artikeln som nyligen publicerades på Ekuriren kan du läsa mer om arbetet.
Klicka här för att komma till artikeln.