Åtgärdspaket till lokalt närings- och föreningsliv

Den 20 mars presenterade Eskilstuna kommun ett åtgärdspaket för det lokala närings- och föreningslivet som drabbats hårt i coronakrisen.

Effekterna av coronautbrottet har slagit hårt mot det lokala näringslivet och föreningslivet i Eskilstuna. Kommunledningen ser att det nu krävs kraftfulla åtgärder för att undvika konkurser och uppsägningar.

Riktade krisinsatser föreslås genom att bland annat förlänga betaltider, vidta näringsfrämjande åtgärder för att frigöra tid hos företagen samt specifika åtgärder för restauranger, detaljhandel, caféer och liknande verksamhet.

Här kan du ta del av ett webbinarium riktat mot företagare ‘Vad innebär kommunens åtgärdspaket för dig?’ från 27/3 2020

Åtgärder

Näringsfrämjande och föreningsfrämjande åtgärder som ska vidtas inom kommunkoncernen:

 • Betalningsanstånd, vid förfrågan, på avgifter inom vatten och avlopp för företag, sophämtning hos företag, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt nya tobakslagen.
 • Betalningsanstånd, vid förfrågan, på markarrenden, hyror i kommunägda lokaler och anläggningar till och med sista september.
 • Inriktning att korta ned betaltider till kommunens leverantörer genom skyndsam hantering av fakturor och betalning av dessa för att på så sätt bidra till att stärka företagens likviditet.
 • Kultur- och fritidsnämnden ska ompröva hur kommunens samlade föreningsstöd kan användas för att underlätta lokala föreningars situation.
 • Kommunstyrelsen och Kommunföretag ska ompröva hur sponsring kan användas för att underlätta för elitföreningarna.
 • Planerade investeringar i kommunkoncernen ska hanteras skyndsamt.
 • Näringslivs och föreningsfrämjande åtgärder som vidtas för att frigöra tid hos företagen.
 • Verksamhetskritiska tillstånds och tillsynsärenden prioriteras.
 • Tillsyn sker enligt behov och tid för genomförande av åtgärder visar hänsyn till företagens situation
 • Dialog initieras om pågående tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Uppdaterad och tillgänglig information ska säkerställas till företag och föreningar.
 • Åtgärder/inriktningar som vidtas för att stärka restauranger, detaljhandel, caféer och liknande verksamhet.
 • Kommunens riktlinjer ska möjliggöra att restauranger kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan).
 • Möjliggöra större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar.
 • Avbokningsavgifter för kommunala lokaler ska inte tas ut, till exempel sporthallar.

 

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.