Anders Kruhsberg – Vad betyder tillväxt för dig?

#växföreskilstuna vill inspirera företagare att reflektera över ordet tillväxt och samtidigt skapa en attitydförändring. Vi frågade Anders Kruhsberg, RG Förvaltnings AB – vad betyder tillväxt för dig? Han poängterar den positiva effekten av tillväxt på landsbygden. ‘Hela den här mekanismen är så fantastisk att kunna se. Vi har själva upplevt den här ute i Näshulta och jag vet att exakt samma mekanism fungerar i en stad’

EN18 Summering Affärsplan

En av vår tids största utmaningar är att säkerställa jobben. Så inleder konferencier Kattis Ahlström Affärsplan Eskilstunas programpunkt under EN18. Digitalisering och automatisering innebär att många arbeten kommer att försvinna och vi behöver nya sätt att arbeta på, nya sätt att tänka för att säkra allas vår välfärd. Kattis påpekar att arbetet med Affärsplan Eskilstuna inte enbart är unikt – det är också helt rätt i tiden!

Att växa med Eskilstuna

#växföreskilstuna vill inspirera företagare att reflektera över ordet tillväxt och samtidigt skapa en attitydförändring. Vi frågade Anki Nyzell Lindskog, vårdcentralen Smeden – vad betyder tillväxt för dig? Hon belyser hur viktigt det är att alla branscher hänger med i utvecklingen genom t ex digitalisering, när en stad växer. ‘Eskilstuna växer och vi i vården vill vara med på den resan’

Ett samarbete för ungdomar till arbete

I höstas träffade Arbetsförmedlingen och Affärsplan Eskilstuna flertalet av bemanningsföretagen för att testa och realisera en idé om att korta vägen för arbetssökande ungdomar. Alltför ofta händer det att de sökande, som är redo att kliva rakt ut i arbete, fastnar i ansökningsprocessen och har svårt att nå ut. Målsättningen med Bemanningsfrukosten var att vidareutveckla och förenkla processen.

Såklart vill vi växa för Eskilstuna

#växföreskilstuna vill inspirera företagare att reflektera över ordet tillväxt och samtidigt skapa en attitydförändring. Vi frågade Michael Serrander, VD Profeel AB, som själv håller på med en tillväxtresa i bolaget – ‘Vad betyder tillväxt för dig?’

Eskilstuna utmärker sig

Affärsplan Eskilstuna och Amazon Web Services etablering presenterades bland Stockholm Business Alliances medlemmar under förra veckan. Vi gör något bra här i Eskilstuna som gör att många vill ta del av allt bra som händer! Stockholm Business Alliances är ett samarbete mellan 55 kommuner för att förbättra kommuners attraktivitet för nya investeringar och etableringar.

Nya arbetsgrupper 2017

Affärsplan Eskilstunas arbetsgrupper 2017

I den numera fastställda affärsplanen har två fokusområden identifierats, “digitalisering och automatisering” samt “organisk tillväxt”. Med avstamp i detta har fyra nya arbetsgrupper formerats.