Tillväxtrådets arbete våren 2022

Under våren har Tillväxtrådet arbetat för ett stärkt näringslivsklimat i Eskilstuna. Genom möten med politik och tjänstepersoner, i samverkan med Affärsplan Eskilstuna och näringslivsdirektören, har vi åstadkommit en hel del inom de prioriterade områdena trygghet, tillväxt i SME och kompetensförsörjning.

Elite Stadshotellet handlar för Eskilstuna

Elite Stadshotellet vill verka för en bättre stad, gynna lokala entreprenörer och Eskilstunas föreningsliv. Det är en inköpspolicy som vi arbetar utifrån och som utgår från vårt miljöarbete Green Key och vårt samhällsengagemang. Vi vill handla för Eskilstuna genom vår verksamhet och göra skillnad i stadens utveckling tillsammans med våra samarbetspartners.