Upphandlingsevent på Energy Evolution Center

Den 27 oktober fylldes Energy Evolution Center – Eskilstuna av upphandlingsintresserade företagare. Eskilstuna kommuns näringslivsavdelning och upphandlingsenhet stod för värdskapet för eventet, som gav besökarna möjlighet att prata med kommunens upphandlare och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) samt besöka olika seminarium. 

Stefan Forsberg om näringslivsklimatet

Vad stärker det lokala näringslivsklimatet? Eskilstuna satsar för att bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag (SME-kommun) och vill förbättra förutsättningarna att starta, driva och utveckla företag – något som Stefan Forsberg tycker är viktigt.

Malin Roos om näringslivsklimatet

Vad är det som skapar ett bra näringslivsklimat? Låt oss fråga företagsledarna själva! Inom ramen för satsningen att Eskilstuna ska bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag (SME-kommun) har sextio företagsledare från olika branscher bidragit med sina synpunkter genom djupintervjuer.

Kom och prata upphandling 27 oktober

Det här eventet riktar sig till dig som vill lära dig mer om upphandling. På plats får du möjlighet att prata med kommunens upphandlare. Du kan bland annat ställa frågor om leverantörsregister, webbplats, kommande upphandlingar eller hur du hittar aktuella upphandlingar.