Curriculum Vitae – ditt livs lopp!

Curriculum Vitae – ditt livs lopp! erbjuder vägledning och verktyg för skolelever under sista året på gymnasiet, med syfte att medvetandegöra ungdomars självbild och vikten av ett personligt varumärke som förberedelse inför framtida arbetsmarknad. Sammanlagt får nio gymnasieklasser, 120 elever, på Rekarnegymnasiet två stycken entimmes pass under början av 2018. Ett initiativ från 2016.

Tillväxtmotorn Besöksnäring

Erbjuda besöksnäringsföretagare inom området “fyra mälarstäder” ett skräddarsytt affärsutvecklingsprogam i kombination med personlig affärsrådgivning från Almi .Målet är att öka antalet affärssamarbeten och reseanledningar mellan företagare i Eskilstuna och fyra mälarstäder.

1000 jobb i Eskilstuna kommun

Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 % ska kommunkoncernen årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings- och arbetsmarknadsplatser. September 2017 var det 891 st arbetsmarknadsplatser tillsatta i kommunen. Mars 2018 var det 1088 st arbetsmarknadsplatser tillsatta i kommunen. Augusti 2018 var det 1047 st arbetsmarknadsplatser tillsatta i kommunen. Oktober 2018 var det 992 st arbetsmarknadsplatser … Läs mer

Eskilstunautmaningen

Eskilstunautmaningen vill öka närheten mellan arbetsgivare och gymnasieungdomar i Eskilstuna, i syfte att få arbetsgivarna att förstå vilken potential för rekrytering som finns bland skolungdomar. Fördjupade relationer mellan gymnasieskola och arbetsgivare leder till minskad arbetslöshet bland ungdomar. Alla kommunala gymnasieskolor (Rekarnegymnasiet, Rinmangymnasiet och S:t Eskil gymnasium) är med i Eskilstunautmaningen. Målsättningen är att samtliga gymnasieskolor … Läs mer

Inspirationsdrive

Inspirationsdrive vill ge ungdomar en positiv och realistisk bild av hur deras kommande arbetsliv skulle kunna se ut. Detta genom att skapa forum där personer berättar hur deras arbetslivsväg har sett ut fram till idag. Initiativet vänder sig till ungdomar i årskurs 7-8.

Training för ledarskap och samarbete

En ledarskapsutbildning framtagen för Affärsplan Eskilstuna med syfte att ge oss värdefulla verktyg för att driva förändring tillsammans. Har genomförts vid två tillfällen och erbjudits gratis till personer som på något vis engagerat sig i arbetet med att ta fram affärsplanen.