Kommersiell service allt viktigare i stadskärnan

Omsättningen i Eskilstunas stadskärna minskade med 34 miljoner kronor 2018, motsvarande 2,1 procent. Det framgår av Fastighetsägarnas rapport Cityindex som tar tempen på Sveriges stadskärnor.

– Eskilstuna följer den nationella trenden med minskad omsättning för sällanköpshandeln. Dagligvaruhandeln, restaurangbranschen och hotellnäringen går däremot starkt framåt, säger Andreas Sjöberg, vd Fastighetsägarna MittNord.

Det pågår en strukturomvandling i Sveriges stadskärnor och trenden visar att försäljningen av framför allt beklädnads-, hem- och fritidsvaror minskar, medan försäljningen av dagligvaror ökar. Även restaurang- och hotellnäringen går bra tillsammans med mer upplevelsebaserad konsumtion. Under 2018 ökade försäljningen i de svenska stadskärnorna med 0,4 procent.

I Eskilstunas stadskärna var däremot den kommersiella utvecklingen negativ. Handeln minskade sammantaget med 2,1 procent motsvarande 34 miljoner kronor till en total omsättning på drygt 1,55 miljarder. Detaljhandeln tappade 54 miljoner jämfört med föregående år vilket förklaras av minskad försäljning av sällanköpsvaror. Inom segmenten hem/fritid och beklädnad minskade omsättningen med 42 respektive 21 miljoner kronor.

Dagligvaruhandeln har däremot gått starkt framåt med en tillväxt på 4,1 procent motsvarande nio miljoner kronor. Hotell- och restaurangnäringen ökade med 1,9 respektive 3,3 procent. Allra bäst utveckling i Eskilstunas stadskärna hade verksamheter kopplade till kommersiell service där omsättningen ökade med 8,2 procent eller sju miljoner kronor. Generellt är trenden att vi i stadskärnorna lägger allt mer pengar på daglig­varor medan vi spenderar allt mindre på sällan­köpsvaror som hemelek­tronik och kläder, branscher som påverkas mest av ökad konkurrens från e-handeln.

– Centrumhandeln i Eskilstuna har påverkats av ombyggnationer och skifte vad gäller butiksmix. Det visar sig i årets rapportresultat. Men Eskilstunas centrum står ändå väl rustat för framtida utmaningar, som för stadskärnorna kommer att handla om förvandling från handelsplats till attraktiv mötesplats. Samverkan mellan näringsliv och kommun är god och ökad bostadsproduktion i kombination med tillgängliga starka regionala arbetsmarknader är positiva aspekter, säger Andreas Sjöberg.

 

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.