Avslutning med vilja och engagemang

Ledarutbildning, övningsföretag och ExportEvolution, är några av de 12 nya initiativ som presenterades på Affärsplan Eskilstunas Kick-Out i början av december. Närmare 100 engagerade personer samlades för att ta del av höstens arbete. Dessutom signerades den reviderade avsiktsförklaringen av kommunalstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S). Viljan till att samverka, och uppnå en ömsesidig förståelse mellan det privata och offentliga, är stor. Allt för att uppnå ett ännu bättre näringslivsklimat och bidra på bästa sätt för Eskilstuna.

Stämningen var på topp när ett hundratal personer samlades för en gemensam avslutning av höstens arbete. Sammanlagt 10 nya initiativ presenterades under eftermiddagen. Ett exempel är DoorStep, en ledarutbildning i tre steg för ungdomar i utsatta områden. Den ska ge dem kunskaper, erfarenheter och kontaktnät som ökar deras möjligheter att få jobb.

Initiativet Affärsträning och övningsföretag ska ge framtida entreprenörer chans att prova sin affärsidé och lära sig driva företag i skarpt läge fast på låtsas. Metoden fungerar också för att göra deltagarna mer anställningsbara. ExportEvolution handlar om att befintliga företag och start ups ska matchas med människor som kommer från andra länder och med hjälp av deras unika kompetens nå nya marknader i världen.

Detta är tre exempel på hur ytterligare steg tas mot Affärsplan Eskilstunas mål om att ha en sysselsättningsgrad högre än rikssnittet år 2030 och en ungdomsarbetslöshet som är under rikssnittet år 2022. Här presenteras och uppdateras alla nya initiativ.

Så fungerar högpresterande innovationsteam

Under hösten har tre arbetsgrupper, Jobbevolution, Samhällsevolution och Kunskapsevolution, arbetat med att ta fram initiativen. Nu upplöses dessa grupper och det är dags att göra verkstad av initiativen, in samma eller helt nya konstellationer. Filosofie doktor Mikael Johnsson ger tips på hur man gör det smart och effektivt.

– Det är nu det roliga börjar, säger Mikael Johnsson, entreprenör och forskare inom innovationsledning med fokus på teamutveckling.

En införandefas är längre än idéfasen. Team-medlemmar kan komma och gå. Därför är det viktigt att hela tiden ta hand om de nya, introducera dem och välkomna dem, för att inte tappa fart och energi i arbetet. Det gäller att ha driv under hela resan. Ett sätt att skapa engagemang och göra så rätt som möjligt från början är att testa.

–Testa, testa, testa, visualisera och bygg prototyper av affärsmodellen, budgetarbetet, processer etc säger Mikael Johnsson, vars egna favoriter är piprensare och post-it-lappar.

Det gäller att hela tiden ta hand om den energi som finns. Mikael Johnsson uppmanar till att ha kul och fira ofta. Då blir det roligt att jobba så hårt som det krävs.

Mikael Johnssons tips till framgångsrika Eskilsteam (som vi kallar dem här i Eskilstuna)

  • Mål, delmål och deadlines
  • Ny medlem = nytt team
  • Prototypa allt, involvera målgrupper
  • Fokus och målmedvetenhet
  • Var uthålliga och njut av färden
  • Ta hjälp
  • Ha kul

Ny reviderad avsiktsförklaring signades

Affärsplan Eskilstuna startades 2015. Då skrev näringslivet och Eskilstuna kommun på en gemensam avsiktsförklaring. Nu, tre år senare förnyas samarbetet och fler aktörer i Eskilstuna skriver under, sammanlagt 21 stycken och däribland Fastighetsägarna och NyföretagarCentrum.

På plats på Kick-Outen för att skriva på den reviderade avsiktsförklaringen var kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).

– Affärsplan Eskilstuna bidrar till näringslivsutveckling men också till samhällsutveckling, och det är fint att se så många engagerade här, som alla vill bidra på bästa sätt för Eskilstuna, säger Jimmy Jansson.

Över 500 individer och drygt 300 företag och organisationer är engagerade i Affärsplan Eskilstuna som hittills kommit fram med 57 initiativ.

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.