Bättre förutsättningar för kvinnors företagande i Eskilstuna

Idag, på Internationella kvinnodagen vill vi lyfta våra fantastiska kollegor Sanela Cehic och Hanna Eliass!

Sedan 2019 har Sanela och Hanna arbetat dedikerat och målmedvetenhet för att skapa bättre förutsättningar för kvinnors företagande och ägande inom näringslivet i Eskilstuna. Deras arbete med Eskilstuna-modellen, som inkluderar Women Executive Program, Women Executive Invest och Women Executive Network, har redan gjort skillnad.

Tack vare Eskilstuna-modellen har vi fått:

✨ Ökad tillväxt för företag drivna av kvinnor

✨ En ökning av nyetablerade företag bland kvinnor

✨ Fler kvinnliga investerare i Eskilstuna

Jämställdhet och lika villkor för alla, oavsett kön, är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Jämställhet är också det 5:e målet i Agenda 2030 som är FN:s globala hållbarhetsmål som Sverige arbetar med på såväl nationell som kommunal nivå.

Visste du att endast 16 procent av företagen med anställda drivs av kvinnor i Eskilstuna? På Eskilstuna kommun är vi absolut inte nöjda med dessa siffror! Vår vision är tydlig: Vi strävar mot en fördelning av 40/60 mellan kvinnor och män som driver företag i Eskilstuna år 2030.

Vill du vara med och göra skillnad? Låt oss ha en dialog och ta gemensamma steg mot en mer jämställd framtid!