Bemannings-frukost

Vad är detta?

Bemanningsfrukost är ett initiativ från Arbetsförmedlingen som handlar om att korta vägen för arbetssökande ungdomar som fastnat i ansökningsprocessen. Bemanningsfrukosten sker i nära samarbete med bemanningsföretagen i Eskilstuna. Arbetsförmedlingen har i ett senare skede ersatts av Jobbcentrum pga omorganisering.

Målsättning

Minska ungdomsarbetslösheten.

Hur engagerar vi oss?

Affärsplan Eskilstuna engagerar sig genom att:
– facilitera och arrangera de fysiska träffarna mellan arbetsförmedlingen, JobbCentrum och bemanningsföretagen.
– lyfta och sprida bemanningsfrukost kommunikativt

Bra att veta!

2019 innan corona hade initiativet Bemanningsfrukost goda resultat: av 33 förmedlade ungdomar gick 12 direkt ut i arbete.

Kontakt:
Ylva Skoog ylva.skoog@eskilstuna.se Jobbcentrum
Maria Lönnerek maria.lonnerek@eskilstuna.se
Stina Adolfson Kiviaho stina@affarsplaneskilstuna.se