(be)Stämma med Maria Lönnerek

Vill du vara med och påverka utvecklingen av vår kommun? 🌟

Då ska du anmäla dig till (be)STÄMMAN med SME-dialog den 14 maj! En eftermiddag tillsammans med näringslivet och kommunen som handlar om att tillsammans arbeta med samhälls- och näringslivsutveckling.

👉Anmäl dig nu: https://bit.ly/bestamman

Maria Lönnerek arbetar på näringslivsavdelningen och ansvarar för genomförandet av eftermiddagen.

Maria, vad är (be)STÄMMAN?

– Affärsplan Eskilstuna är näringslivets och kommunens samägda plattform där vi tillsammans arbetar med näringslivs- och samhällsutveckling. (be)STÄMMAN är som en årsstämma där vi redogör vad som gjorts i Affärsplan Eskilstuna under året. Det blir en stor bredd av talare, eftersom det är många personer från såväl näringsliv som kommun som bidragit i arbetet.

Och vad innebär SME-dialogen?

– Kommunen och näringslivet har satt ett gemensamt mål att Eskilstuna ska bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag. Under SME-dialogen har du som företagare möjlighet att påverka och tycka till. Passa på att göra din röst hörd! Vi kommer bland annat att prata om möjligheten till anpassade vuxenutbildningar efter näringslivets behov, samverkan med MDU och vilka affärsutvecklingsprogram som det finns behov av.

👉Var med och påverka – anmäl dig nu!