(be)STÄMMA med SME-dialog 14 maj

Välkommen till en eftermiddag med näringslivet och kommunen!

Nu är det dags för årets (be)STÄMMA – Affärsplan Eskilstunas viktigaste möte. Affärsplan Eskilstuna är ett samarbete mellan kommunen och näringslivet där vi arbetar med lokal näringslivs- och samhällsutveckling och att stärka näringslivsklimatet.

Efter stämman fördjupar vi oss i Eskilstunas satsning att bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag. Kommundirektör Tommy Malm inleder och vi berättar om ett antal aktiviteter som hittills varit framgångsrika.
Därefter är det dags för SME-dialog där du kan tycka till och påverka det fortsatta arbetet. Dina åsikter är värdefulla – vi gör Eskilstuna bättre tillsammans!

Vi ses i Stadshuset tisdagen den 14 maj.

Osa senast 9 maj

Stadshuset, Fristadstorget, Eskilstuna
14 maj 2024 13:00 – 17:00
Arrangör: Affärsplan Eskilstuna & Eskilstuna kommun

Klicka här för mer information och bokning

Program

13.00 Kaffe & kaka
13.30 (be)STÄMMA
14.30 Nätverkande med enklare förtäring
15.00 SME-dialog
17.00 Summering & avslut

Aktiviteter under SME-dialogen

Under SME-dialogen väljer du en aktivitet att fördjupa dig i. Följande aktiviteter kan du välja bland:

Utbildning efter näringslivets behov

Träffa representanter från vuxenutbildningen och se vilka möjligheter det finns att hitta kandidater som ditt företag behöver via pågående utbildningar. Du kan också samverka med oss för framtagandet av nya utbildningar.

Samverkan mellan näringsliv och MDU

Träffa representanter från MDU. Du får veta mer om hur du kan rekrytera medarbetare och samverka med MDU, samt hur MDU kan bidra till utveckling i Eskilstuna.

Å-rummets utveckling

Vad tycker du kan göras bättre eller annorlunda i utvecklingen av å-rummet? Nu finns chans att göra kommunen uppmärksam på vad vi ska tänka på i kommande detaljplanearbete.

Affärsutvecklingsprogram – vad önskas och behövs

Hur hjälper vi till så att er potential och era behov blir tydliga? Vilket näringslivsstöd saknas och hur ska det utformas för att fungera på bästa sätt?

Storytelling Eskilstuna

Dela med dig av era inspirerande och goda berättelser om att vara företagare i Eskilstuna. Kanske blir det just er berättelse vi väljer att lyfta fram i våra kanaler framöver.