Betydelsefulla klubbslag med Göran Hogestadh

Göran Hogestadh är ordförande i StyrelseAkademien Mälardalen och håller dessutom i ordförandeklubban under Affärsplan Eskilstunas årliga (be)STÄMMA. Här resonerar Göran kring årets stämma, vad det ska beslutas om samt varför han väljer att vara en del av detta.

För mig som ordförande i StyrelseAkademien Mälardalen är det självklart att även en stad ska ha en affärsplan att ta ansats ifrån. Det är Eskilstuna värd. På årets (be)Stämma, som även i år arrangeras i Stadshusets fullmäktigesal, kommer vi att fatta beslut om Affärsplan Eskilstuna. Det är ett principiellt viktigt beslut för vår framtida utveckling.

Under förra årets (be)Stämma som arrangerades i Stadshusets fullmäktigesal beslutades att upprätta tre arbetsgrupper kopplade till tre fokusområden: kompetens, stad & plats samt attityd. Utifrån detta har det sedan arbetats fram en affärsplan – Affärsplan Eskilstuna. I den finns en analys av vår omvärld och en strategi framåt, samt ett antal konkreta aktiviteter för att påbörja vår gemensamma resa mot år 2030 där vårt mål är att sysselsättningen i Eskilstuna minst är i paritet med rikssnittet.

I det här unika samarbetet mellan näringsliv och kommun har det lagts ner mycket arbete och engagemang. Att vara en del av detta känns helt naturligt för mig, men samtidigt också som en ära. Det kommer att gynna näringslivet, staden och dess utveckling i sin helhet, med siktet inställt på 2030.

Tack för att jag får möjligheten att hålla i ordförandeklubban under (be)STÄMMA även i år. Jag hoppas att alla, företagare, innovatörer, entreprenörer och studenter tar chansen att vara med och påverka beslutet under stämman. Varmt välkomna! Jag hoppas att vi ses i fullmäktigesalen 11 maj.

Hälsningar
Göran Hogestadh

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.