Beviljat EU-stöd till företags gröna och digitala omställning

Beviljat EU-stöd till företags gröna och digitala omställning

Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige ger EU-stöd till flera projekt i Sörmland. Totalt går 54 miljoner till Östra Mellansverige, varav drygt elva miljoner går till Sörmland.

Medlen från den Europeiska Nationella Regionalfonden, REACT EU, ska framförallt bidra till att stärka små och medelstora företags gröna och digitala omställning under och efter pandemin. Syftet är att ge företag en social, miljömässig och ekonomisk hållbar återhämtning av ekonomin under och efter pandemin.

I Eskilstuna går stödet till:

  • Företagslots och rådgivning i Sörmland, en lotsfunktion med rådgivning till företag i svårigheter av anledning av pandemin samt ett anpassat stöd till utrikesfödda som driver eller vill starta företag.
  • ÖMSINT – Swedish Scaleups. Projektet ska stötta omställning hos företag med extra stor tillväxtpotential, så kallade scaleup-bolag, så de blir mer konkurrenskraftiga och kan erbjuda jobb, även i framtiden. I Sörmland drivs projektet av Create Business Incubator. Projekt är en del i de projekt och stöd i Östra Mellansverige (ÖMS).

Läs pressmeddelandet här: https://regionsormland.se/nyheter/nyhetslista/11-miljoner-till-projekt-i-sormland/