Kategorier
3 frågor till Fredrik Elf #näringslivsdialog
20 Apr 2021

23 april är det dags för årets andra näringslivsdialog. Temat denna gång är företagstjänster och service med fokus på upphandling och ökade affärsmöjligheter. Fredrik Elf är vd på Kommunfastigheter AB och en av deltagarna i panelen.

Vad innebär ett bra näringslivsklimat för dig?
– Ett bra klimat för mig har högt i tak och tydliga förutsättningar, där det finns tillit och mod att våga och en öppen attityd som ger möjlighet till utveckling. Näringslivet är en grundsten i samhällsbygget och ett bra näringslivsklimat bidrar till att nya och befintliga näringar mår bra. I ett bra näringslivsklimat finns goda förutsättningar att starta och driva företag, med bra samarbeten mellan parter inom branscher och mellan kommun och bransch.

Vad är din syn på upphandling kopplat till ökade affärsmöjligheter? 
– Det finns många fördelar med upphandlingar, det ger beställaren en bild av olika entreprenörers erbjudande och ger en ärlig chans för entreprenörer och leverantörer att på ett transparent sätt få en prövning av sitt anbud. LoU och den offentliga verksamhet som vi lever i ger alla möjlighet att lämna ett erbjudande eller ett anbud till vår verksamhet, det är i grunden kopplat till ökade affärer för näringslivet.

Varför ska man delta i dialogen?
Dialog är alltid bra, vi lär av varandra. Jag deltar för att lyssna och lära mig mera. Samarbetet mellan samhällets parter är viktigt för att gynna näringslivet, såsom rätt satsningar på utbildning så att rätt kompetens finns där behov finns. Vi skapar samhället tillsammans. 

Dialogen fokuserar på hur vi tillsammans kan stärka näringslivsklimatet. Politiker, tjänstepersoner och representanter från näringslivet medverkar.  

Läs mer och anmäl dig på: https://foretag.eskilstuna.se/naringslivsdialoger

 

 

Påbörja ditt deltagande här
Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.