Kategorier
Eskilstunas nya stadsutvecklingsstrateg Christina Blomberg
01 Sep 2021

Eskilstuna växer, handeln förändras och det ställs nya krav på stadskärnan. I detta läge är det viktigare än någonsin att kraftsamla kring Eskilstuna centrums framtida utveckling. För att stötta arbetet och utveckla samverkan mellan centrums olika aktörer har Eskilstuna kommun anställt Christina Blomberg i en helt ny roll som stadsutvecklingsstrateg med fokus på centrumutveckling.

Christina Blomberg är utbildad civilekonom med inriktning mot besöksnäring. Hon har tidigare arbetat inom hotell- och restaurangbranschen, inom fastighetsbranschen och som konsult, både anställd och i egen regi, med kommersiell utveckling av handels-och mötesplatser, platssamverkan och platsvarumärken. Några exempel på uppdrag är destinationsutveckling för slakthusområdet i Stockholm, utveckling av Kirunas nya handelskvarter och utveckling av Globen till ny destination och mötesplats. 

Christina Blomberg har rekryterats för en helt ny roll som stadsutvecklingsstrateg i Eskilstuna kommun med ett fokus på centrum. Det övergripande uppdraget blir att driva på arbetet för att möta de utmaningar som finns och göra en förflyttning till ett mer livskraftigt centrum. Det här kräver en aktiv samverkan med stadens olika aktörer och intressenter.

– I takt med att försäljningen av varor flyttar till nätet ser vi att både efterfrågan på och utbudet av aktiviteter, upplevelser, service och tjänster ökar. Restauranger och upplevelsebaserade verksamheter har nu börjat ta över handelns roll som motor för besöksflöden i stadskärnorna, säger Christina Blomberg.

– Det är positivt för våra svenska stadskärnor som ofta är vackra, promenadvänliga och med en tilltalande historia och atmosfär. Stadskärnan känns som den naturliga mötesplatsen för att umgås på och nu fortsätter vi arbetet med att skapa fler besöksanledningar och trivsamma upplevelser.

Eskilstunas nya stadsutvecklingsstrateg kommer att arbeta tillsammans med stadens och särskilt stadskärnans intressenter och aktörer i olika insatser och projekt. Tjänsten innebär också att driva arbetet med att ta fram en gemensam färdplan för stadskärnans utveckling, med mål och strategier både på kort och lång sikt och med utblick mot år 2050.

Andra områden är att ansvara för att olika samverkansmodeller startas och organiseras mellan fastighetsägare och offentliga aktörer. Olika samverkansmodeller som används är bland annat BID (Business Improvement District) och Eskilstuna kommuns egen plattform Affärsplan Eskilstuna.

Christina Blomberg kommer att vara involverad i Eskilstunas platsutveckling, att utveckla stråk, torg, parker, platser. Detta arbete har stor betydelse för staden och centrum som demokratisk spelplats och är en viktig del av en stads identitet, så kallad placemaking. I rollen ingår att jobba med kommunens egna metod och modell för att genomföra pilotprojekt, ett systematiskt arbetssätt för att testa olika idéer i mindre skala.

Bakgrund

Eskilstuna växer och planerar för cirka 130 000 invånare till år 2030. En växande kommun ställer nya krav på stadskärnan och dess stadsrum. Den fysiska handeln står inför en rad utmaningar och krav på förändring genom till exempel ökad e-handel och fler tomma lokaler syns i städernas centrum runt om landet och i Eskilstuna, detta också inte minst i spåren av den pågående pandemin. Detta kan få både kort och långsiktig påverkan på centrums attraktivitet, funktion och utbud samt stadsliv.

Tidigare satsningar i centrum har delvis bidrag till utveckling; omvandlingen av Fristadstorget och nu senast ombyggnationen av Kungsgatan. Även satsningar av tidigare Eskilstuna Innerstad har gett framgång. Andra pågående projekt i centrum som Kunskapsstråket, Resecentrums utveckling och inte minst arbetet med att pröva att bygga en kongress- och kulturanläggning är viktiga delar för utveckling. Till det ska läggas att Mälardalens högskola blir universitet 2022, vilket också ger drivkraft framåt.

Eskilstuna kommun ser att det finns ett stort behov att kraftsamla kring Eskilstuna centrums framtida utveckling och att det arbetet måste ske i nära samverkan med centrums olika aktörer där fastighetsägarna har en nyckelroll. Att samverka för att peka ut riktning, mål och en gemensam målbild med tillhörande strategier kommer att vara i stort fokus.

För mer information, kontakt:

Christina Blomberg, stadsutvecklingsstrateg med fokus på centrum, stadsbyggnadsförvaltningen
christina.blomberg5@eskilstuna.se, 076-495 99 50, 

Niklas Edmark, näringslivsdirektör kommunledningskontoret
niklas.edmark@eskilstuna.se073–940 84 00, 

Mats Hällnäs, chef utvecklingsenheten stadsbyggnadsförvaltningen
mats.hallnas@eskilstuna.se, 070-673 43 84

 
Påbörja ditt deltagande här
Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.